I Stavanger bygges det et nytt sykehus. Første byggetrinn omfatter fem bygg på til sammen ca 100.000 kvadratmeter og skal etter planen være ferdigstilt i 2023.

Vental ser frem til nok et vellykket prosjekt og vi gleder oss til å se endelig resultat.

Byggherre – Helse Stavanger