Oppføringer av

Leikanger Fylkeshus

Prosjektet i Leikanger omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg på omtrent 5.000 kvadratmeter. Arbeidet omfatter utvendig rehabilitering av tak og fasader, samt innvendig ombygging og rehabilitering til et nytt kontorkonsept. Vental skal bytte ut gamle sveiv-persienner med nye motoriserte Vental 80 fasadepersienner. Vi gleder oss over nytt godt samarbeid med LAB.   Entreprenør – […]

Månedens Prosjekt – Legevakten Oslo

Det nye legevaktsbygget ved Aker sykehus er ferdigstilt og åpner dørene i November i år. Milliardprosjektet er på 27.000 kvadratmeter og oppført av Skanska i en totalentreprise. Til dette bygget ble det levert Zip Screen som er produsert i Vental sin egen fabrikk i Norge. Våre profiler pulver lakkeres i valgfri farge, screen duk kolleksjonen […]

Elvekanten Førde

Vental leverer solskjerming til Elvekanten i Førde. Bygget blir 2-delt, en del næring og en del bolig. Elvekanten er det første næringsbygget i Førde som er designet og plassert for å vende seg mot Jølstra og spille på lag med elven. Bygget blir et framtidsrettet bygg, med de mest oppdaterte tekniske løsningene. Dette gjør Elvekanten […]

Månedens Prosjekt – Nedre Langgate 19

I Nedre Langgate 19, Tønsberg har Betonmast Buskerud-Vestfold oppført et nytt bygg for Bjarøy Eiendom. Prosjektet ble gjennomført med en samspillprosess mellom byggherre, entreprenør og KB Arkitekter. Kontorbygget skal miljø-sertifiseres som Breeam-Nor Excellent med fokus på gjenbruk. Vental har hatt gleden av å levere utvendig solskjerming til NL19. Toppkassen ligger skjult bak fasaden og styreskinnene/bunnlist […]

Krohnen

GC Rieber fortsetter å bygge bærekraftig i Solheimsviken. Med Krohnen siktes det mot at det skal bli både NollCO2-sertifisert, BREEAM Outstanding-sertifisert og Paris Proof. Krohnen, eller Krohnen på verket blir på ca 6.000 kvadratmeter og 300 kontorplasser over 5 etasjer. Vental leverer solskjerming til GC Rieber som bidrar til at klimamål nås. Byggherre – GC Rieber […]

Månedens Prosjekt – Åsaheimen

I Åsane, Bergen Kommune er det oppført et nytt sykehjem. Det nye Åsaheimen sykehjem er bygget på kollen nord for eksisterende Midtbygda sjukeheim. Når sykehjemmet står ferdig, skal beboerne på eksisterende Midtbygda sjukeheim overføres til nybygget. Den eksisterende bygningsmassen på Midtbygda skal deretter rives og erstattes med et nytt sykehjem. De to sykehjemmene skal på […]

Wood Hotel Bodø

Wood Hotel på Rønvikfjellet i Bodø er under bygging. Hunter Douglas Norge AS / Vental er valgt som leverandør av solskjerming til prosjektet. Hotellet skal bygges i tre og blir på rundt 10.000 kvadratmeter totalt, med henholdsvis 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. Arkitekt – KB Arkitekter BH – Rønvik Invest Entreprenør – Hent

Sykehuset Nordmøre og Romsdal

Vental skal levere solskjerming til det nye akuttsykehuset på Hjelset utenfor Molde. Nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025 og vil bestå av et nytt felles akuttsykehus på Hjelset inkludert psykiatri- og habiliteringstjenester, samt et godt dagtilbud i Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi. Prosjektet blir gjennomført som et BIM-prosjekt. […]

Fylkeshuset Vestland

Vental er stolt leverandør av solskjerming til Vestland sitt nye fylkeshus i Bergen. Det nye fylkeshuset skal romme publikumsfunksjoner og arbeidsplasser til rundt 600 ansatte i nye Vestland fylkeskommune. I tillegg kommer utleie av omkring 600 kontorarbeidsplasser og noen mindre, kommersielle arealer. Totalt vil bygget bli på cirka 26.000 kvadratmeter fordelt på to tårn på 11 og 13 […]

Haugesund Sykehus

Vental har levert solskjerming innvendig og utvendig til nye Haugesund Sykehus. Utvendig Zip Screen produsert av Vental ble levert til Bolseth sin fabrikk som integrerte våre Zip Screen i sine elementer. Deretter ble elementene transportert til byggeplass og installert på bygningsskjelettet med ferdig integrerte Zip Screens. Innvendige rullegardiner med høyt fokus på hygiene, funksjonalitet, brukervennlighet […]