Vental leverer solskjerming til Elvekanten i Førde. Bygget blir 2-delt, en del næring og en del bolig.

Elvekanten er det første næringsbygget i Førde som er designet og plassert for å vende seg mot Jølstra og spille på lag med elven. Bygget blir et framtidsrettet bygg, med de mest oppdaterte tekniske løsningene. Dette gjør Elvekanten til det mest energieffektive bygget i regionen. Bygget vil bruke mindre energi enn dagens standard, samt produserer egen energi. Det er bra for klimaet, og gir leietakere lavere kostnader.

Byggherre – Elvesus

Arkitekt – Salt Arkitekter

Entreprenør – Consto SFJ