Nytt kontorbygg for Entra i Nygårdsgaten 91-93, bygget består av teknisk kjeller, næringsarealer og garderober i 1 etg, kantine, møtesenter og kontorer i 2 etg og kontorer fra 3-7 etg. Bygget skal gjennomføres og sertifiseres iht Breeam Excellent.

Vental leverer solskjerming til Nygårdsgaten 91-93

Entreprenør – LAB Entreprenør

Byggherre – Entra Eiendom