Vental skal levere og montere solskjerming til det nye helse- og velferdssenteret på Blakli. Vi skal levere ca 300 stk av typen zip screen til Hent som er totalentreprenør for prosjektet. Tiltaket består av

Det nye senteret består hovedsakelig av 72 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger, aktivitets- og kultursenter. Det skal også huse administrasjon og base for hjemmetjenesten med tilhørende drifts-funksjoner.

Vental gleder seg over nok et samarbeid med Hent.

Entreprenør – Hent

Byggherre – Trondheim kommune