Askøy VGS består av 3 fløyer koblet sammen. Nordfløy, eksisterende bygg, har 3 etasjer over bakkenivå pluss kjeller. Sentralfløy får totalt 4 etasjer og sørfløy med verksteder får 2 etasjer.
Bygget vil i hovedsak bli oppført med bæring av limtresøyler og bjelker som avstives med massivegger. Etasjeskillere og tak monteres som dekkeelementer av gitterdragere i tre. Fasader på nybygg vil i hovedsak ha ferdigbehandlet trekledning. Interiøret preges også av utstrakt bruk av treverk.

Bygget skal sertifiseres som Breeam Ecxellent og får bla. solceller på taket og energibrønner i grunn for varmepumpe.

Vental leverer solskjermingen til Askøy VGS.

 

Entreprenør – Constructa Entreprenør

Byggherre – Vestland Fylkeskommune

Prosjektet er ferdigstilt, bygg.no artikkel finnes her: https://www.bygg.no/askoy-vgs/1532039!/