Vental skal levere solskjerming til Urtegata 9. Vi skal levere ca 300 stk zip screen samt en god del innvendige produkter. Solskjermingen er styrt med sol og vindfunksjon og har trådløse brytere for overstyring. Bryterne er festet til vegg med dobbeltsidig tape som gjør det enkelt å flytte og omprogrammere solskjermingen i ettertid i henhold til rom inndelinger. Vental takker for oppdraget og ser frem til å starte montasjen.

Byggherre: Eiendomsspar

Entreprenør: Vedal