Barne Og Ungdoms-sykehuset – Trinn 2

Vental har gleden av å annonsere at vi har blitt valgt som leverandør av solskjerming til det nye Barne og Ungdoms-sykehuset trinn 2. Vental hadde også gleden av å levere solskjerming til sykehusets første trinn. At vi får lov til å fortsette å være med videre til trinn 2, anser vi som en bekreftelse på at vi er en god samarbeidspartner og løser utfordringer på en god måte.

Vental skal levere over 900 doble rullegardinsystemer med motor. I hvert system ligger det 2 motor, som innebærer over 1800 motor i den totale leveransen. Som gir brukere og ansatte ved det nye sykehuset god komfort og arbeidsmiljø.

Vi i Vental er glad for nok ett stort prosjekt i Bergen og gleder oss til å se endelig resultat.

Entreprenør – LAB

Byggherre – Helse Bergen