Vental er valgt til å levere solskjerming til den nye Fosshagen Barnehage i Songdal. Vi skal levere ca 60 stk store zip screens. Vental takker for oppdraget og ser frem til et forsatt godt samarbeid i utførelsesfasen, som skjer en gang i løpet av Januar/Februar 2020.

Byggherre – Sogndal kommune

Entreprenør – Nordbohus Sogn AS