Den tidligere Lærerhøyskolen på Landås ble kjøpt av Bergen kommune i 2015. Bygningsmassen skal bygges om og gjennomgå full rehabilitering for å tilfredsstille dagens standard og krav fra myndighetene. Det nye senteret skal ha passivhus som standard og ha tilnærmet nullutslipp.

Vental leverer solskjerming til Bergen inkluderingssenter. Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter, i tillegg er det høyt fokus på bevaring og gjenbruk.

Entreprenør – LAB

Byggherre – Bergen kommune