Constructa Entreprenør AS skal bygge Nye Sandsli Sykehjem for Bergen kommune, og Vental skal stå for solskjermingen! Prosjektet omfatter bygging av sykehjem og omsorg pluss-leiligheter i tilknytning til det nye sykehjemmet. Totalt blir det 150 plasser med heldøgnsomsorg, og skjerming av sol bidrar høyt til beboernes velferd.

 

Vår totale leveranse av Zip Screen er delt inn i 3 leveranser og er på ca 300 produkter. Første del av leveransen er under utførelse, der våre montører monterer screens i den første blokken. Entreprenøren har satt opp stillas for å sikre montørene våre tilkomst til vindus åpninger.

I glassfelt skal det monteres Vental sin XL Zip Screen som gjør det mulig å skjerme store areal. XL Screen har en maks begrensning på 4,3 meter bredde og 3 meter høyde, eller 3 meter bredde og 5 meter høyde.

I vindu monteres det Vental sin Prozip 95. Prozip har en maks begrensning på 3 meter bredde og 3 meter høyde.

Duken som er benyttet i prosjektet er en høykvalitets duk av merke Helioscreen Sergè 2165 som har en åpningsfaktor på 3% – og har en vekt på 544g/m2. Grunnet strenge arkitektirske forhold er det valgt en to farget duk.

 

Sandsli bo- og aktivitetssenter er på vel 20.000 kvadratmeter og består av 3 blokker som henger sammen. For at solskjermingen skal fungere optimalt på et slikt bygg, leverer vi ett komplett anlegg for styring av solskjerming. Automatikken kan styre opptil 8 soner uavhengig av hverandre, kobles mot SD-anlegg og fjernstyres digitalt. Automatikken kan også overstyres lokalt fra beboer rom og gruppestyres lokalt av ansatte.