Constructa Entreprenør AS bygger Vinkelbygget for eiendomsselskapet Bara Eiendom i Bergen. Vinkelbygget blir et moderne kontorbygg på syv etasjer som holder til i Kronstadparken i Bergen. Totalt blir det ca 13.500 kvadratmeter med kontorlokaler i det nye bygget. Solskjerming blir da en viktig faktor for tilfredsstillende inneklima for leietakere og arbeidstakere som skal ha «Vinkelen» til sin arbeidsplass.

Solskjermingen vi skal levere er av typen Vental 80, som har lameller på 80 millimeter. På grunn av strenge arkitektoniske krav, leverer Vental lameller utenfor vårt sortiment, lakkert i valgfri RAL.

Hele leveransen er på om lag 200 utvendige persienner. Vental 80 persienner har en begrensning på maks bredde på 5,3 meter og kan fås i en høyde opptil 5 meter.

Vental leverer relèbokser og overstyringsbrytere som snakker trådløst med hverandre. På den måten tilfredsstiller Vental krav som byggherre har satt, om høy fleksibilitet og enkel ombygging av lokale.

Det er satt opp stillas rundt hele bygget og Vental er godt i gang med å montere oppheng-braketter alle steder som skal ha solskjerming.

«Vinkelen» er formet som en stor «L». For at solskjermingen skal fungere optimalt på et slikt bygg, leverer vi ett komplett anlegg for styring av solskjerming. Automatikken kan styre opptil 8 soner uavhengig av hverandre, kobles mot SD-anlegg og fjernstyres digitalt. Automatikken kan også overstyres lokalt på rom-nivå og gruppestyres lokalt.