Vental leverer solskjerming til Knutepunkt Voss.

Bygget skal BREEAM-sertifiseres, og skal oppnå BREEAM-NOR sin klassifisering «Very good». Bygget skal også tilfredsstille passivhusstandard.

Prosjektet utføres med full utnyttelse av BIM og bruk av LEAN i form av taktplanlegging og soneinndeling gjennom hele gjennomføringsfasen.

Entreprenør – Consto

Byggherre – Bane NOR Eiendom