Verdens mest bærekraftige bygg med dokumentert klimaregnskap skal bygges i Trondheim, Vental og sin erfaring med bærekraftige bygg er selvfølgelig med på laget! ZEB Flexible Lab1 blir et kontorbygg med høyspesialisert forskingsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullslippsteknologi.


Bygget blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Vental ser frem til å levere både utvendig- og innvendig solskjerming til dette signalbygget.

Entreprenør – Veidekke

Arkitekt – LINK Arkitektur

Byggherre – NTNU og SINTEF