Miljø er viktig, det har konsernet Hunter Douglas forstått i over 60 år. Aluminium persienner og ikke- metall produkter har blitt produsert med resirkulert og gjenbrukt materiale i over 60 år, som gjør at det blir sendt mindre og mindre avfallsstoffer til deponi.

Ved å bruke ‘best tilgjengelige teknikker’ reduserer vi miljøpåvirkningen ved å beskytte og bevare ressurser som materialer og energi gjennom overlegen design og effektive produksjonsteknikker.

Vårt siste initiativ deltar aktivt i «International Responsible Business Conduct Agreement» for Metallsektoren. Dette initiativet er utviklet for å fremme ansvarlig forretnings adferd og løse problemer i den internasjonale metallforsyningskjeden, og dens innvirkning på mennesker og miljø. Ved å samarbeide med myndigheter, bransjeforeninger, frivillige organisasjoner og fagforeninger, vil dette viktige initiativet ta for seg bredere spørsmål som en organisasjon ikke kan oppnå alene. Hunter Douglas er forpliktet til denne pakten og bruker aktivt aktsomhet for å identifisere forbedringsmuligheter i våre sekundære metallforsyningskjeder.

IRBC er et samarbeid mellom selskaper nasjonalt og internasjonalt for å redusere karbonutslipp i metall-kjeden for produsenter og leverandører av metall.

Som en del av Hunter Douglas konsernet er Vental forpliktet til å følge de retningslinjer som er satt sentralt i organisasjonen. I tillegg er vi godt i gang med å bytte ut bilparken med elektrifiserte biler.