Miljø er viktig, det har Hunter Douglas forstått i over 60 år. Persienner av Aluminium og diverse profiler har blitt produsert med resirkulert og gjenbrukt materiale, noe som gjør at det blir sendt mindre og mindre avfall til deponi.

Ved å bruke ny teknologi reduserer vi miljøpåvirkningen ved å begrense og bevare ressurser, som materialer og energi gjennom overlegen design og effektive produksjonsteknikker.

Vårt siste initiativ er aktiv deltagelse i «International Responsible Business Conduct Agreement» for Metallsektoren. Dette initiativet er utviklet for å fremme ansvarlig forretnings adferd og løse problemer i den internasjonale metallforsyningskjeden, og dens innvirkning på mennesker og miljø. Ved å samarbeide med myndigheter, bransjeforeninger, frivillige organisasjoner og fagforeninger, vil dette viktige initiativet ta for seg bredere spørsmål som en organisasjon ikke kan oppnå alene. Hunter Douglas er forpliktet til denne avtalen og jobber aktivt for å identifisere forbedringsmuligheter i våre metallforsyningskjeder.

IRBC er et samarbeid mellom selskaper nasjonalt og internasjonalt, med formål å redusere karbonutslipp i metall-kjeden for produsenter og leverandører av metall.

Som en del av Hunter Douglas konsernet er Vental forpliktet og glad for å følge de retningslinjer som er satt sentralt av organisasjonen mot et bedre miljø på tvers av landegrenser. I tillegg er Vental godt i gang med å elektrifisere bilparken til alle sine avdelinger i landet.