Vental skal levere solskjerming til Expobygget. Vi skal levere vår egen Prozip 95, ca 150 stk zip screen samt en god del innvendige produkter. Solskjermingen er styrt med sol og vindfunksjon og har trådløse brytere for overstyring. Bryterne er festet til vegg med dobbeltsidig tape som gjør det enkelt å flytte og omprogrammere solskjermingen i ettertid i henhold til rom inndelinger. Vental takker for oppdraget og avdelingen i Bergen ser frem til å starte montasjen.

Byggherre: Bergen Lufthavn Utvikling AS

Entreprenør: Veidekke