Midtbygda sykehjem

Vental leverer solskjerming til Midtbygda sykehjem.

Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.

Midtbygda sykehjem blir miljøsertifisert i henhold til Breeam Nor med en målsetning om nivå Excellent samt såkalt «Paris Proof» som betyr at det vil bli benyttet klimavennlige materialer, fornybar energi og energieffektive løsninger som er i tråd med Paris-avtalen.

Byggherre – Bergen Kommune

Arkitekt – Nordic Office of Architecture

Entreprenør – Skanska