Vental skal levere solskjerming til det nye akuttsykehuset på Hjelset utenfor Molde.

Nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025 og vil bestå av et nytt felles akuttsykehus på Hjelset inkludert psykiatri- og habiliteringstjenester, samt et godt dagtilbud i Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi.

Prosjektet blir gjennomført som et BIM-prosjekt. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og et mål om å realiseres som passivhus-prosjekt.

BH – Helse Møre og Romsdal HF

Entreprenør – Hent