Vental har hatt æren av å levere solskjerming til Trondheims kanskje mest betydningsfulle eiendom.

Det hele begynte med en mistanke ved starten av byggeprosessen i 2016, og i den forbindelse ble det satt i gang forundersøkelser i regi av NIKU på tomten. Allerede da ble det gjort spennende oppdagelser som måtte graves opp før det nye bygget kunne bygges.

Nede i grunnen fant arkeologene ikke èn, men ruiner av fire kirker, plassert oppå hverandre, som stammer fra middelalderen. Etter nærmere undersøkelser av ruinene, kan en med stor sikkerhet slå fast at ruinene stammer fra Klemens-kirken, antatt bygget engang før år 1000 av Olav Tryggvason.

Ikke nok med det, så mener arkeologene at alteret som ble gravd opp i ruinene, er alteret der kisten med Olav Haraldsson lå, før kisten ble flyttet til Domkirken da den ble ferdigstilt. Olav Haraldsson ble etter sin død erklært helgen, og er i dag bedre kjent som Olav den hellige.

Vental er heldig som har fått lov til å være med og følge et så spennende prosjekt. Vi har levert solskjerming til næringsbygget som er bygget over ruinene til Klemens-kirken som nå også har blitt museum.

Bilde fra utgravninger

Vental sin leveranse Peter Egges plass bestod av egenproduserte Zip Screens, laget for å tåle mye vind, profiler er pulverlakkert for lang holdbarhet. Perfekt for Norske forhold.

Duken som er benyttet i prosjektet er en høykvalitets duk av merke Helioscreen Sergè 2165 som har en åpningsfaktor på 3% – og har en vekt på 544g/m2.

Vental sine screen-produkter er av en slik kvalitet at de tilfredsstiller strenge energi og miljøkrav.

Toppkassen ligger skjult bak fasade, og produktene er montert i nisje. Bunnskinne og styreskinne er lakkert i nøytral farge slik at solskjermingen går i ett med vindusprofilene.