Vental skal levere solskjerming til Frydenbø sitt nye bygg «Kilen» Damsgård i Bergen. Bygget blir nok et bygg med BREEAM-sertifisering i vår portefølje. Bygget har mange fasiliteter og betegnes som ultramoderne, Kilen blir et godt bidrag til næringsklyngen i Damsgård.

Vental sine produkter passer utmerket til å dekke de strenge krav i henhold til energi-beregning og gjeldende BREEAM-sertifisering for bygget.

Byggherre – Frydenbø Eiendom

Entreprenør – Veidekke